MatadorBV Deutschland MatadorBV France MatadorBV Poland MatadorBV Netherlands
The right quantity at the right place

 

MATADOR BV PRIVACY STATEMENT (provisionally in Dutch)

The new European privacy law (AVG or GDPR in English) also requires Matador BV to make the following statement. MATADOR BV is since 1895 Dutch manufacturer, supplier, wholesaler and expert in the steel area.

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe MATADOR BV daarmee omgaat. Zo wordt uitgelegd waar uw evt. gegevens opgeslagen zijn en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

Er zijn situaties waarin sommige gegevens door MATADOR BV verzameld kunnen worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.
Neem gerust contact op met ons op over mogelijke vragen hierover!
info@matadorbv.nl
Telefoon: +31-(0)411 641 388

MATADOR BV, gevestigd aan Torenstraat 29, NL-5268AS HELVOIRT, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1- Persoonsgegevens die wij verwerken
MATADOR BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van deze site, onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt (klantengegevens).

Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijke persoonsgegevens die wij verwerken op deze site:
– E-mailadres (indien door u opgegeven)
– IP-adres
– Locatiegegevens

2- Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Deze website heeft niet de intentie persoonlijke gegevens te verzamelen over websitebezoek anders dan voor statistische- en beveiligings-doeleinden of nieuwsbrief. De gegevens worden niet verkocht aan derden. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld; neem dan aub. contact met ons op via info@matadorbv.nl, dan verwijderen wij deze informatie; indien aanwezig.

3- Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
MATADOR BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Indien u klant bent bij MATADOR BV bewaren we natuurlijk ook uw klantengegevens voor administratieve doeleinden.
– Op het moment dat je contact opneemt met MATADOR BV via mail, worden gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld: uw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres; opgeslagen op de mailserver.

4- Geautomatiseerde besluitvorming
MATADOR BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, mbt. persoonsgegevens; zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MATADOR BV) tussen zit.

5- Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
MATADOR BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van wettelijke regelingen uw gegevens langer moeten bewaren.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– persoonsgegevens zoals in 1- bedoeld, max. 10 jaar; statistische doeleinden, beveiliging.
– klantengegevens; zolang u klant bent en na beëindiging: max. 10 jaar ivm. belastingdienst.

6- Delen van persoonsgegevens met derden
MATADOR BV verstrekt uitsluitend en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals beveiliging, registratie, garantie) aan derde partijen.

7- Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken op de website
MATADOR BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. MATADOR BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website blijvend goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we kunnen meten wat de bezoekersomvang is.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen (middels browser geschiedenis).
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld beveiligings- en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar ?
Cookie: InfraIT Webstats
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 6 jaar
Cookie: Wordfence
Functie: Analytische cookie die websitebeveiliging meet
Bewaartermijn: 2 jaar ?
Cookie: Facebook
Functie: cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar ?
Cookie: Privacy verklaring
Functie: onthouden dat u de verklaring al heeft gezien en mogelijk bevestigd.
Bewaartermijn: 1 jaar
Cookie: wpcf7-form-control
Functie: opslaan contact-formulier.
Bewaartermijn: 6 jaar
Cookie: The Rocket Science Group LLC
Functie: opslaan nieuwsbrief inschrijf-info
Bewaartermijn: 1 jaar ?

8- Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account (indien van toepassing). Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen (middels door u op te geven e-mailadres).

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan aub. een gespecificeerd verzoek naar info@matadorbv.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u -zelf- is gedaan, verzoeken wij u vervolgens uw personalia.
MATADOR BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9- Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
MATADOR BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan aub. direct contact op met onze klantenservice of via info@matadorbv.nl